Print This Page

Bestyrelsen + trænere

Trænere Badminton: 

Ruth Konradsen
Allan Sandbæk
Peter Lund Jensen
Frederik Damgaard

Bestyrelsen:

Formand: Kirsten Damgaard damgaard7570@gmail.com 61758336

Kasserer: Finn Jensen fjv@live.dk 24497771

Næstformand: Frederik Kierbye frederik@kierbye.dk 30281707

Sekretær: Sine Snejbjerg sinesnejbjerg@hotmail.com

Menigt medlem: Niels Christian Jensen
 

 

Bestyrelsessuppleanter : Uffe Bundesen, Jakob jensen 

Revisor: Kurt Noesgaard og Flemming Damgaard

Revisorsuppleant: Kai Nielsen

Administrer hjemmesiden

Previous page: Ledige baner
Next page: Vedtægter