Print This Page

Bestyrelsen + trænere

Bestyrelsen består af følgende personer: 2018-19

Formand: Kirsten Damgaard damgaard7570@gmail.com 61758336

Næstformand: Frederik Kierbye frederik@kierbye.dk 30281707

Kasserer: Finn Jensen fjv@live.dk 24497771

Sekretær: Sine Snejbjerg sinesnejbjerg@hotmail.com

Menigt medlem: Niels Christian Jensen

 

Bestyrelsessuppleanter : Uffe Bundesen, Jakob jensen 

Revisor: Kurt Noesgaard og Flemming Damgaard

Revisorsuppleant: Kai Nielsen

 

Trænere Badminton: Mogens Olesen mogens0@gmail.com, Vibeke Bundesen

 

Administrer hjemmesiden

Previous page: Ledige baner
Next page: Vedtægter