Print This Page

Nyheder

Onsdag den 19. April 2017:

Generalforsamling 19:30 i Vemb Hallen.

Kom og giv din mening til kende.

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab ved kasseren
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 10.april)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Eventuelt